Welkom

Welkom bij Fijn!gevoeligpraktijk voor begeleiding van hoogsensitieve kinderen en volwassenen.

Hooggevoeligheid kan een kwaliteit en een kracht zijn. Maar in de drukte van de wereld om ons heen verdwijnt dat wel eens naar de achtergrond en dan kunnen we vooral nog de last ervan ervaren. Dan vergeten we dat het fijn is om gevoelig te zijn. Fijn!gevoelig begeleidt kinderen en volwassenen in het terugvinden van hun eigen kracht.  


Kinderen

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Je wordt ermee geboren. Zoals de één geboren wordt met veel muzikale aanleg, worden anderen geboren met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels een diepere indruk maken en je meer tijd en rust nodig hebt om deze te verwerken. 

Wanneer deze kinderen zich op hun gemak en veilig voelen dan zijn het vaak hele sociale, lieve en creatieve kinderen. Maar wanneer dit niet het geval is en er te veel prikkels zijn dan voelen zij zich erg onprettig. Boosheid, intens verdriet, driftbuien, rusteloosheid en lichamelijke klachten zoals hoofd- en buikpijn kunnen het gevolg hiervan zijn. 

In de begeleiding leren de kinderen in hun 'eigen huis' te blijven. Door spelletjes, verhalen, tekenen, toneel en belevingsoefeningen leren zij in zichzelf te blijven en hun eigen veilige ruimte te vergroten. 

Opnieuw hun eigen, unieke licht de wereld in stralen! 

Daarnaast kunnen ouders begeleiding en adviezen krijgen voor thuis en kan er ook gekeken worden naar de schoolsituatie d.m.v. een lesobservatie en overleg met de leerkracht. De begeleiding is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.


Volwassenen

Hoogsensitiviteit is als het ware een fabrieksinstelling. Je neemt de indrukken intenser waar. Het zenuwstelsel neemt meer details waar en deze prikkels worden intensiever en uitgebreider gesorteerd. Door de externe indrukken wordt automatisch de aandacht gericht op die anderen, op de buitenwereld. In het begeleidingstraject ga je leren opnieuw van binnenuit richting te geven aan het leven. Je eigen ware natuur opnieuw te leven, worden wie je werkelijk bent.

Jouw licht de wereld in zenden. En daarmee die wereld een beetje mooier maken. 


Kay Raphaël  Bezemer

Ik ben gecertificeerd HSP-begeleider. Mijn opleiding deed ik aan het Eszenzz Instituut  in Amsterdam. 

Verder ben ik vader van 4 kinderen (ieder sensitief op zijn eigen manier), leerkracht op een Vrije School en zelf ook hoogsensitief.   

Naast mijn werk als leerkracht, dat ik met veel plezier doe, begeleid ik in mijn praktijk hoogsensitieve kinderen en volwassenen. De praktijkruimte is aan huis in Castricum.